Taiteen eri elementit

Mikä taiteessa tekee kuvasta mielenkiintoisen? Useimmiten taideteos muodostaa väristä, rakenteesta, sisällöstä ja tunnelmasta rakentuvan kokonaisuuden, joka puhuttelee taideteosta ihailevaa henkilöä. Tällainen saadaan aikaan yllämainittuja asioita ja myös muutamia alla lueteltuja taiteen elementtejä asettelemalla sopivassa suhteessa keskenään. Usein taideteoksessa käytetään voimakasta keinoa nimeltään kontrasti. Siinä asetellaan vastakkain erilaisia elementtejä, jotka saavat aikaan kontrastin.

Oli taidemuoto mikä tahansa ja olivatpa käytössä olevat työvälineet mitä hyvänsä, kuuluu taiteeseen lajiin katsomatta tiettyjä elementtejä. Näitä ovat:

  • Linja: Yksi taiteen elementeistä, jota määrittelee liikkuva piste, joka muodostaa linjan. Linja voi olla kaksi- tai kolmiulotteinen ja kuvaileva tai abstrakti.
  • Muoto: Taiteen elementti, joka voi olla kaksiulotteinen, tasainen tai tiettyyn korkeuteen ja leveyteen asetettu. Muoto voi olla myös kolmiulotteinen ja siten volyymiä sisältävä. Siinä on silloin korkeutta, leveyttä ja syvyyttä, kuten esimerkiksi kuutiossa, pallossa, pyramidissa tai sylinterissä.
  • Tila: Taiteen elementti, jossa positiiviset ja negatiiviset alueet määritellään.
  • Väri: Taiteen elementti, joka koostuu sävystä ja voimakkuudesta. Väri voi olla tumma tai vaalea ja se tummenee tai vaalenee sitä mukaa kun siihen lisätään mustaa tai valkoista väriä.
  • Pinta: Taiteen elementti, joka viittaa siihen, miltä jokin asia tuntuu tai näyttää tuntuvan, jos sitä koskisi. Pinta voi olla karhea, sileä, karvainen, muhkurainen, reikäinen, matta tai kiiltävä.

artist-brush-983590_960_720 (1)Yllä mainittujen elementtien ohella myös sommittelulla on suuri merkitys taiteessa. Sillä tarkoitetaan sitä ,että kuvassa tai muussa taideteoksessa olevien osien ryhmittelyn, asettelemisen tai järjestämisen myötä saadaan aikaan yhtenäinen kokonaisuus, joka saa katsojan kiinnostumaan teoksesta. Useimmiten esteettinen miellyttävyys syntyy tasapainoisesta vaikutelmasta, jossa kaikki elementit ovat siten kuten niiden pitää olla. Harmonisessa teoksessa sommitelmasta on saatu vakaan oloinen, eikä taiteilija tai myöskään katsoja koe, että kuvasta puuttuisi jotain tai että siinä olisi jotain turhaa. Sommittelua tukevat muutamat erilaiset taiteesta tutut työkalut, joihin lukeutuu muun muassa kultainen leikkaus. Toisaalta taide voi myös puhutella olematta harmoninen tai sen kummemmin sommiteltu kokonaisuus, jolloin usein tarkoituksena onkin herättää reaktioita ja voimakkaita tunteita taidetta katsovassa henkilössä.